Opis niezbędnych załączników do reklamacji:

Baseny firmy Bestway:
 • Dołącz skan lub zdjęcie paragonu lub faktury potwierdzającej zakup.
 • Przesyłaj dokładne zdjęcia widocznych uszkodzeń produktu.
 • Zrób zdjęcie numeru seryjnego basenu, który znajduje się nad korkiem spustowym.
Pompy firmy Bestway:
 • Dołącz zdjęcie czytelnego numeru seryjnego pompy, który znajduje się na tabliczce znamionowej.
 • Przesyłaj czytelny dokument zakupu (paragon lub faktura).
 • Dołącz film prezentujący usterkę. Upewnij się, że nagranie przedstawia pompę podłączoną do gniazdka jednocześnie z innym urządzeniem, aby potwierdzić, że pompa nie działa.
 • Jeśli pompa ma widoczne uszkodzenia mechaniczne, prosimy o przesłanie dokładnych zdjęć tych uszkodzeń.
 • W przypadku konieczności przesłania pompy do sprawdzenia, prosimy o wysłanie jej na adres podany w ofercie. Koszt wysyłki pokrywa sprzedający tylko w przypadku uznanej reklamacji.
 • - Skan lub zdjęcie paragonu lub faktury
 • - Dokładne zdjęcia uszkodzeń
 • - Dokładny opis uszkodzenia

 • W przeciwnym wypadku reklamacja nie zostanie zarejestrowana. Bardzo prosimy stosować się do zaleceń co znacznie skróci czas rozpatrzenia reklamacji Kontakt:

  Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, nazwę użytkownika Allegro, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego oraz wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. W przypadku widocznego uszkodzenia koniecznym jest załączenie do formularza zdjęcia.

  Uwaga dotycząca kosztów wysyłki reklamacji:
  Zgodnie z regulacjami UOKiK, jeśli reklamacja zostanie uznana, koszty związane z przesyłką reklamowanego produktu pokrywa sprzedawca. W przypadku odrzucenia reklamacji, koszty mogą zostać przeniesione na kupującego.

  Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, tj. od daty ewentualnego uzupełnienia braków. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

 • reklamacje@ergo.waw.pl
 • telefon: 797585741
 • Formularz reklamacyjny

  Wypełnij zgodnie z instrukcją, prawidłowo wypełniony formularz znacznie przyspieszy reklamacje.


  Wybierz załączniki do reklamacji, pamietaj o dowodzie zakupu!