Opis niezbędnych załączników do reklamacji:

Baseny firmy Bestway:
  • - Skan lub zdjęcie paragonu lub faktury
  • - Dokładne zdjęcia uszkodzeń
  • - Zdjęcie numeru seryjnego ( znajduje się nad korkiem spustowym basenu )

  • Baseny firmy intex
  • - Skan lub zdjęcie paragonu lub faktury
  • - Dokładne zdjęcia uszkodzeń
  • - Dokładny opis uszkodzenia

  • W przeciwnym wypadku reklamacja nie zostanie zarejestrowana. Bardzo prosimy stosować się do zaleceń co znacznie skróci czas rozpatrzenia reklamacji Kontakt:

    Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, nazwę użytkownika Allegro, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego oraz wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. W przypadku widocznego uszkodzenia koniecznym jest załączenie do formularza zdjęcia.

    Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, tj. od daty ewentualnego uzupełnienia braków. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

  • reklamacje@ergo.waw.pl
  • telefon: 797585741
  • Formularz reklamacyjny

    Wypełnij zgodnie z instrukcją, prawidłowo wypełniony formularz znacznie przyspieszy reklamacje.


    Wybierz załączniki do reklamacji, pamietaj o dowodzie zakupu!